Torgeir Husevaag / forside / språk / Atlas over Verdensplass

Tekst

De blå formene viser menneskeskapte innsjøer (Tucuruí i Brasil, Voltasjøen i Ghana), hvor opprinnelige elveløp (før oppdemming) vises som en hvit utspart linje. Originaltegningene er laget for å kunne stå på egne ben, og har vært stilt ut uavhengig av bokprosjektet. Serien har blitt utvidet etter bokutgivelsen.