Torgeir Husevaag / forside / språk / Atlas over Verdensplass

Tekst

Atlas over Verdensplass (2015)

Innbundet Artist´s book. 26 x 21 cm, 120 sider. Selvpublisert.

 

 

I 2015 åpnet utsmykkingen Elvebank. Den er integrert i Verdensplassen, en møteplass på Furuset i Oslo. Hoveddelen av kunstverket er en samling «tapte elver» - rørlagte, oppdemmede, uttørkede elveløp, gjenskapt som modeller i steinheller. En stor del av disse fragmentene har interessante bakgrunnshistorier. Under arbeidet med prosjektet ble det tidlig klart at det ville være nyttig med en form for kart eller brosjyre hvor historier og annen info kunne gjøres tilgjengelig. Så ballet det på seg, og endte tilslutt opp som et atlas...

 

Jeg ville ikke lage en konvensjonell katalog som dokumenterer et verk i tekst og fotos. Atlaset består isteden av en rekke illustrerte essays om en samling, skrevet fra samlerens perspektiv. Interessante eksemplarer hentes fram og beskrives, innlemmelser og utelatelser kommenteres, og organiseringen av helheten analyseres. Innenfor denne rammen har jeg prøvd å gå inn i de undeliggende temaene for verket: kultur vs. natur, lokale og globale endringsprosesser. Atlaset drøfter også kunstprosjektet og konteksten det eksisterer i, selv om begrepet «kunst» ikke opptrer så ofte.


 

I praksis er boka en hybrid: dels en autonom Artist´s book og dels en funksjonell kartbok - over et område på 37 x 31 meter. Geografien gjengis i en rekke oversikts- og detaljkart, tekstene beskriver bakgrunnsmateriale og spinner videre på historier, ideer, forlatte stadier og mulige videreføringer. Som seg hør og bør inneholder atlaset også rikelig tall- og statistisk materiale, plansjer og tabeller. De fleste illustrasjonene er pennetegninger, og alle er laget spesielt for boka. Boka har en viss retrostil, forhåpentligvis passende til «tapte elver»-tematikken.

 

Atlas over Verdensplass ble utgitt med støtte fra Groruddalssatsingen, Kulturrådet og Kulturetaten i Oslo. Bokdesignet er utformet i samarbeid med Ulf Carlsson.


Boka selges for ca. 300.- kr på Torpedo kunstbokhandel, Tegnerforbundet, Bokhandelen på Samtidsmuseet og Kunstplass [10] (alle i Oslo), eller fra mitt atelier på Sinsen for 250.- (ta kontakt).