Torgeir Husevaag / forside / språk / én kvinne - 13 menn

 

Én kvinne - 13 menn (2005)

> Utvalgte oppslag og grupperinger

6. september 2001 fant jeg en overskrift i Dagbladet; "Èn kvinne, - 13 menn". Den så ut som tittelen på et kunst-prosjekt (utført av en kvinne?) som handlet om skjev kjønnsfordeling. Jeg ble nysgjerrig på hvordan dette prosjektet ville bli hvis det var jeg, en mann, ikke spesielt opptatt av feminisme, som gjorde det isteden. Min inn-fallsvinkel var å beholde tittelen, men ”glemme” sam-menhengen den dukket opp i (direktører i NSB). Isteden skulle jeg komme med flest mulig alternative forslag til hva slags personer en slik gruppe kan bestå av.

 

Det skulle bare bli en liten greie, men viste seg å være utrolig fascinerende. Jeg ble fanget og jobbet med prosjektet i fire år, før jeg endelig kunne gi slipp og utgi det på høsten 2005...


Da hadde det endt opp som et magasin på 84 A3 sider, en simulert scrap-book bestående av korte person-karakteristikker sakset fra dags- og ukepressen. Disse er katalogisert/ gruppert etter temaer, til sammen 124 forskjellige, alltid med 14 personer pr gruppe, alltid i forholdet 1 kvinne/ 13 menn, uansett tema. Innenfor de stramme rammene tittelen og scrapbook-estetikken dikterte, prøvde jeg å gjøre prosjektet mest mulig lekent og mangefasettert. 

Jeg tror at kortfattede personkarakteristikker gjør bruk av en slags gjensidig forståelse mellom skribenten og leseren, - med noen få ord kan skribenten/ journalisten henvise til et slags felles kulturelt billedgalleri av stereotyper, som leseren vil gjenkjenne og fylle ut med det usagte. Dette typegalleriet er selvsagt ikke bare definert av kjønn, men alder, utseende, væremåte, yrke, sosial status, etnisitet osv. Disse undertekstene kommer tydeligere frem når karakteristikkene tas ut av sammenheng.


Prosjektet er i høyeste grad subjektivt og selektivt, men kan nok også ha verdi som en undersøkelse av hvorvidt pressen bare reproduserer et typegalleri skapt andre steder (film, litteratur, ”ute i virkeligheten” etc), eller om man også her er i stand til å skape originale (språk)bilder.

 

Se også Outtakes