Torgeir Husevaag / forside / språk / om å veie ord

Tekst

veie ord

122 dilemmaer, utsnitt.
Man beregner et ords vekt ved å summere løkker i riktig sone (i forhold til retningen ordet henviser til), og trekke fra løkker i feil. Dette er illustrert med vektlodd (en vektenhet = tyngde) for de riktige, og rosa helium-ballonger (negativ vektenhet) for feil.