Torgeir Husevaag / forside / språk / om å veie ord

Tekst

veie ord

Veiledning (pedagogisk hjørne).
4 + 2 korktavler, 100 x 60 cm, og 40 x 60 cm, med div tekst, tegninger, utklipp.

En utdypende gjennomgang på hvordan og hvorfor ord bør veies. Inneholder historiske eksempler på fatale overveielser, drøfting av problemer språkreformer kan møte (interessegrupper tviholder på ”sine” ord, etc) mm.