Torgeir Husevaag / forside / språk / om å veie ord

Tekst

veie ord

Utsnitt fra ”Pedagogisk hjørne (Trojansk hest)”. Tusjtegninger festet til korktavler.

Sammenligning mellom Agnar Mykles tidlige, spede forsøk på å finne en gyldig måte å veie ord, og min langt mer sofistikerte og korrekte metode.