Torgeir Husevaag / forside / språk / om å veie ord

Tekst

Om å veie ord (1998)

Galleri 21-25, oktober 1998.

 

Sammendrag av tekster som var en del av utstillingen:

 

Et ords vekt, - dets tyngde, kan man finne ved å undersøke forholdet mellom dets form og innhold.
Vekten er en verdi, den forteller hvilken makt ordet har. Harmoni skaper ubevisst sympati og tillit, mens ord som ikke er formet i samsvar med hva de representerer, gjør folk negativt innstilt, både til ordet selv, og betydningen av det.

 

Grafologi (vitenskapen om håndskriftanalyse) deler skrift inn i soner; over, mellom, og undersone. Her oppstår det et merkelig paradoks i det norske språket, et misforhold mellom form og innhold i ord som refererer til retninger; Ordet opp inneholder kun løkker som går ned i undersonen. Ordet ned inneholder en løkke som går opp i


 

oversonen, - ingen som går ned. Ingen bokstaver i ordet over går opp i oversonen. Ingen bokstaver i ordet under går ned i undersonen.

 

Jeg fant det nødvendig å undersøke alle sammensatte ord med utgangspunkt i de fire overnevnte; opp, ned, over, under, for å avdekke språklige feilkonstruksjoner. Jeg fant en rekke. Dette prosjektet nøyer seg imidlertid ikke bare med å bevisstgjøre, det foreslås også en medisin, - en omfattende ”språkvask” hvor problem-skapende ord (som ”nedfall”) fjernes og erstattes med begreper hvis vekt er tilpasset tyngden man vil at innholdet det fremmer skal ha.