Torgeir Husevaag / forside / spill / evolusjonstegninger

Tekst

Evolusjonstegninger (2000-2001)

90 Tusjtegninger, alle på 36.6 x 36.6 cm.

Targets Targets
Targets Targets
   
   

Dette er en videreføring av serien ”Targets”. To timers strafferundetegninger med innlagt retningsskifte hver gang en feil ble begått, i tillegg til de sedvanlige strafferundene...

 

Serien følger to utviklingsretninger; ”best”, og ”verst” gjennom 11 generasjoner. Første generasjon besto av 6 kandidater, (tegninger i forskjellige farger) som ble forelagt et testpublikum på 15-20 bekjente/ folk jeg traff på. Disse avga sine stemmer over den beste og verste tegningen av de seks, og vinnertegningene fikk æren av å bli stamfedre/ (mødre?) til hver sin "slekt". Farger/ former og egenskaper ved disse ble overført til neste generasjon som besto av fire nye kandidater. Fra slekten

 

 


 

Fiolett valgte testpublikummet nå den beste i hver generasjon i et elitistisk raffineringsprosjekt. Fra slekten Rød valgte testpublikummet ut den verste i hver generasjon i et grufullt degenererings-eksperiment.

 

Dessverre likte jeg ikke utviklingen (dvs mangelen på utvikling) i prosjektet, og det ble avsluttet uten at jeg følte at jeg kom til noe mål eller entydig konklusjon. Mange av tegningene ble imidlertid fine som enkeltarbeider, og noen av dem dukket opp senere i oppklippede/ rekomponerte utgaver på utstillingen ”It´s alive!”.