Torgeir Husevaag / forside / spill / tegnekonkurranse

Tekst

Tegnekonkurranse (1999)

Fra utstillingen ”Weisse Zwerge und Rote Riesen”, Galleri Neu deli, Weimar.

Targets Targets
Targets Targets
 

Se også: Spill-installasjoner

En utvekslings-utstilling mellom Bauhaus-universitetet i Weimar og Statens kunstakademi, Oslo, desember 1999.

 

Performance; ”Tegnekonkurranse: Torgeir Husevaag vs Timo Pitkämö”, på utstillingsåpningen. Etterpå sto rekvisittene igjen som en installasjon.

 

Tegnekonkurransen var bygget opp som turneringssjakk: To motstandere sitter overfor hverandre og gjør vekselvis sine trekk. En sjakk-klokke holder styr på tidsbruken, begrenset til en time pr spiller. ”Trekkene” var i dette tilfellet å tegne sirkler utenpå hverandre, etter samme regler som for ”Tegning á 54 timer”.


Begge tegnerne startet i sentrum av hvert sitt blanke ark, så arbeidet vi oss utover. Den første som slapp opp for tid eller plass (traff kanten av arket), hadde tapt.

 

 

 

 


 

Utfra spillets logikk ble målet følgelig å finne en balanse mellom å være rask og å være nøyaktig. Sirklene måtte tegnes fortest mulig for å spare tid, tettest mulig for å spare plass, men de skulle ikke treffe hverandre. En dommer fulgte med, og så han en feil ringte han sin bjelle, og tegneren var idømt en strafferunde. Den ekstra slyngen tegneren nå måtte lage på sin sirkel medførte tap både av tid og rom, og satte ham under sterkt psykisk press.

 

Performancedeltakere: Torgeir Husevaag og Timo Pitkämö (tegnere), Camilla Øyhus og Ingegerd Johansson (dråpeteller-operatører), og Johannes (dommer).
Fotos fra performance av Eivind Lentz.