Torgeir Husevaag / forside / spill

 

Spill (1999-)

> Vridde åttere (2012)

 

> I bunnen av pyramiden (2009)

 

> SuperSystematic (2008)

 

> Pokertegninger (2006 / 2008)

 

> Conversations (2007)

 

> Freeze Out II (2007)

 

> Freeze Out I (2004)

 

 

Strafferundetegninger:

 

> Spor og bevegelser (2003)

 

> Spiraler (2001/2002)

 

> Stiv nakke (2001)

 

> Evolusjonstegninger (2000/2001)

 

> Targets (2000)

 

> Tegnekonkurranse (1999)

 

> Tegning á 54 timer (1999)

 

 

Jeg er fascinert av spill på flere måter: spill som metafor (f eks sjakk som krig), spill som modell for sosial samhandling (hvor man både konkurrerer (om å vinne) og samarbeider (om å skape et minneverdig spill)), og spill som gjentagelse, hvor predefinerte regelverk skaper forløp som vil likne hverandre, men aldri bli helt like.


Generativ kunst går nettopp ut på å sette opp et regelverk, utføre og gjenta det til variasjonspotensialet føles ferdig utforsket. Deretter justeres regelverket i håp om noe enda mer interessant... Jeg har gjort to serier med prosjekter med dette utgangspunktet.

 

Motoren i Pokerarbeidene (2004-09) er, som tittelen antyder, kortspill. Prosjektene visualiserte poker-turneringer (texas hold´em) som forskjellige varianter av nettverkskart, eller som videodokumenterte spill-performancer, bord-installasjoner, og besjelede statistikkarbeider.

 

Strafferundetegninger (1998-2002) var nøyaktighets-øvelser med penn og tusj, med innlagte konsekvenser for å gjøre «feil». Resultatet ble dekorative organiske former. Natur.

Tegningene ledet videre til en serie performative kartarbeider, hvor pennen ført av hånden var byttet ut med hele kroppen styrt av ytre krefter: værfenomener, årstider, trafikk mm. Kartprosjektene har hatt karakter av solospill, hvor jeg både lagde spillet (reglene), definerte spillbrettet (tegnepapiret, byen, verden), fungerte som både spiller og spillebrikke, og skrev «referat» (tegnet) etterpå. Et av dem: Desorienten (2012) finnes her (under Vridde åttere). Resten: (Sol vs skygge, Fluktruter, m fl) passet bedre å plassere under rubrikken kartprosjekter. Grupperingene flyter litt over i hverandre.