Torgeir Husevaag / forside / utsmykkinger

 

Utsmykkinger (2004-)

> Elvebank (2015)

 

> Luftlinjer (2013)

 

> Uvitenhetskart (2012)

 

> Gjennom 150 tørre borehull    (2005)

 

> Kart over hemmelige    fiskeplasser (2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ser ikke utsmykkingene jeg har gjort som adskilt fra mitt øvrige kunstnerskap, selv om egne interessefelt og måter å jobbe på har blitt parret med et sted eller en institusjonens historie og særpreg, og brukere. Gjennom flere utsmykkingsprosjekter har jeg forsøkt å skape underfundige kommentarer til den enkelte virksomhet ved å fremheve noe denne mangler eller prøver å unngå (som fiskeplasser/ tørre borehull/ uvitenhetskart...).

 

Utsmykkinger har et element av utfordring/ oppgave som krever skreddersydde løsninger. Prosessene med å finne og gjennomføre disse kan ta meg ut av komfort-sonen, og tvinge meg til å jobbe med uvante materialer og formater, kanskje sammen med folk som har kompetanse jeg mangler. Dette kan være anstrengende, givende, angstskapende, lærerikt, og annerledes. Det kan gi input til nye, ikke-utsmykkingsprosjekter.

 

Foreløpig har alle utsmykkingene jeg har utført vært, eller vært relatert til kart. For liknende prosjekter laget som utstillinger mm, se kart

.